1. Home
  2. >
  3. Innovaties
  4. >
  5. Digtale media

Slide Digital media

Beknopte uitleg Digitale Toegankelijkheid

Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen; blind, slechtziend of kleurenblind; doof of slechthorend; motorisch beperkt of zwakbegaafd; autistisch; laaggeletterd. In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers. Daarom is digitale toegankelijkheid verplicht voor alle overheidsinstanties.

Documenten die digitaal toegankelijk moeten zijn, stellen wij beschikbaar in PDF. Tekst in een PDF is ook als tekst beschikbaar voor screenreaders. Een screenreader kan deze tekst omzetten in spraakuitvoer en in braille-uitvoer. Op deze manier hebben alle mensen met een beperking ook toegang tot de informatie in een PDF.

Xerox

Is de afbeelding illustratief en staat de uitleg ook al in de normale tekst dan hoeft deze niet voorgelezen te worden. Als het wel noodzakelijk is voor het begrip van de tekst dan moet er een alt-tekst vermeld worden.

Xerox

Helaas gaan interactiviteit en TG niet altijd goed samen. Als basis kan er aangehouden worden, iets wat niet voorgelezen kan worden kan ook niet TG gemaakt worden, bijvoorbeeld een knop (klik hier als u naar de website wilt gaan).

Klik hieronder om het volledige pdf-document te downloaden

DOWNLOADED

Een ideale aanlevering bestaat uit een Word-document zonder soft returns en zonder opmaak, die direct ingelopen kan worden in onze grafische opmaakprogramma’s. Illustraties, afbeeldingen en tabellen/grafieken kunnen uit de kopij wel geplaatst worden zodat we weten waar deze bij horen, maar deze wel graag los bij te leveren afbeeldingen in een zo groot mogelijke resolutie (afbeeldingen zijn vaak minder scherp in Word). Afbeeldingen moeten minimaal 150 dpi zijn. NB Als we een afbeelding groter moeten plaatsen dan gaat het aantal dpi omlaag. Grafieken graag in Excel aanleveren als gegevens en niet als afbeelding.

Het toegankelijk maken dient direct bij een nieuwe DTP-opmaak te worden aangegeven. Opmaak vindt dan plaats aan de hand van een coderingslaag. Bij bestaande pdf’s ontbreekt de coderingslaag. Daardoor kan het toegankelijk maken van bestaande pdf’s lastig/niet mogelijk of veel tijd vragen. Een coderingslaag later aan pdf’s toevoegen is niet/nauwelijks mogelijk. Als u een PowerPoint bestand aanlevert dan kunnen we deze tekst niet laten inlopen en moet alles door knip- en plakwerk in de opmaak gezet worden. Dit kost helaas extra tijd.